Co trzeba wykonać, jeżeli chcemy wyjechać do sanatorium?

Jeżeli stan Twojego zdrowia tego potrzebuje, mógłbyś wyjechać na kurację do uzdrowiska. Trzeba pomyśleć jednak o tym z wyprzedzeniem, ponieważ formalności, które związane są z wyjazdem do uzdrowiska trwają bardzo długo.

Na wyjazd do sanatorium oczekuje się średnio 16 miesięcy a w niektórych województwach nawet dwa lata. Skierowanie na sanatoryjne leczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Bierze pod uwagę bieżący stan zdrowia pacjenta albo przeciwwskazania, które istnieją oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na zdrowie chorego. Sam pacjent albo lekarz przesyła skierowanie albo dostarcza je sam do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie, która jest opatrzona napisem „skierowanie na leczenie sanatoryjne”.

Jeżeli omawiana tematyka Cię interesuje, to możesz zdobyć podobne dane na podnoszone zagadnienie. W tym celu odwiedź serwis www cichon stomatologia.

Jednak samo przesłanie skierowania nie zapewnia jeszcze wyjazdu. Oceny celowości wyjazdu do sanatorium przeprowadza specjalista w dziedzinie medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który jest zatrudniony w oddziale funduszu. To akurat on wskazuje miejsce leczenia i rodzaj leczenia. Jeśli stwierdzi on, że występują przeciwwskazania, albo że nie ma potrzeby uzdrowiskowego leczenia, wtedy odrzuca skierowanie. Wówczas druk zwracany jest lekarzowi, który ten druk wystawił.

fotografijka - szkolenia

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Pacjent dostaje na piśmie informację o odmowie. Decyzja ta jest ostateczna oraz nie przysługuje od niej odwołanie. Skierowanie do uzdrowiska ważne jest 18 miesięcy. Jeżeli przez ten czas leczenie nie rozpoczęło się, w takiej sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia powiadamia pacjenta, że skierowanie utraciło ważność. Posiada na to 14 dni od upłynięcia takiego terminu. Kiedy chcemy udać się do uzdrowiska, musimy postarać się o nowe skierowanie. Po ustaleniu terminu leczenia oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje choremu potwierdzone skierowanie. Oddziały funduszu prowadzą spis oczekujących osób na potwierdzenie skierowania.

Każdy pacjent ma prawo do sprawdzenia swego miejsca na liście oczekujących. Jeśli ktoś chce zrezygnować z pobytu w sanatorium, w takiej sytuacji powinien szybko przekazać skierowanie na wyjazd do Oddziału NFZ oraz uzasadnić na piśmie rezygnację.